logo jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Informacja z dnia 09.10.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-10-09 12:39:55
2 Informacja z dnia 09.10.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-10-09 12:38:12
3 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-24 12:18:28
4 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie pliku 2020-09-24 12:18:05
5 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-24 12:12:30
6 Informacja z dnia 23.09.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-23 14:02:20
7 Informacja z dnia 23.09.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-23 14:00:41
8 Deklaracja dostępności Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-22 10:41:13
9 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-07 15:31:45
10 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-09-07 15:30:01
11 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-07 15:29:26
12 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie pliku 2020-09-07 15:29:24
13 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-07 15:27:13
14 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie pliku 2020-09-07 15:27:11
15 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-07 15:21:40
16 Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-03 09:35:02
17 Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-03 09:32:53
18 Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-21 08:47:34
19 Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-21 08:41:27
20 Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-21 08:35:56
21 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-20 14:06:04
22 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała dodanie pliku 2020-08-20 14:05:42
23 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-20 14:05:17
24 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-20 14:03:21
25 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-08-20 08:42:17
26 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-20 08:42:13
27 Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-08-20 08:42:08
28 Informacja dotycząca dyżurów telefonicznych w czasie trwania pandemii Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 14:11:38
29 Informacja dotycząca dyżurów telefonicznych w czasie trwania pandemii Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-18 14:09:33
30 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 09:31:51
31 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 09:21:02
32 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 09:11:19
33 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-12 08:19:51
34 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-12 08:14:48
35 Miejski Zespół Interdyscyplinarny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-12 08:10:11
36 Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-12 08:05:02
37 Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie pliku 2020-08-12 08:04:58
38 Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-12 08:03:32
39 2020 rok Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-12 08:02:36
40 Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-11 15:26:03
41 Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie pliku 2020-08-11 15:26:00
42 Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-11 15:21:49
43 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-08-11 15:17:12
44 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-11 15:17:00
45 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-08-11 15:16:23
46 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-11 15:16:10
47 3 WOLNE MIEJSCA NA NIEODPŁATNE KOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-24 14:18:14
48 3 WOLNE MIEJSCA NA NIEODPŁATNE KOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-24 14:15:07
49 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-22 08:52:06
50 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-22 08:51:56
51 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-22 08:51:39
52 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-22 08:50:20
53 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-20 14:02:54
54 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-20 14:00:47
55 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-20 13:56:26
56 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-20 13:43:57
57 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-07 12:16:22
58 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-07 11:58:30
59 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-07-07 11:58:21
60 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:53:26
61 2016 rok Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:51:59
62 Zarządzenia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:51:02
63 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zaprasza do udziału w grupie dla osób chcących nauczyć się panować nad emocjami. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-07 11:30:31
64 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zaprasza do udziału w grupie dla osób chcących nauczyć się panować nad emocjami. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:26:53
65 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 15:25:19
66 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 15:24:48
67 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 15:24:17
68 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 15:23:13
69 Świadczenie dobry start Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 15:21:46
70 Świadczenie dobry start Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 15:20:41
71 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 14:46:29
72 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 14:46:12
73 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 14:44:30
74 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 14:40:01
75 Aktualności Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 14:39:36
76 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-25 14:14:38
77 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-25 14:14:26
78 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-25 14:14:18
79 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-25 14:13:18
80 Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-25 09:52:42
81 Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-25 09:49:13
82 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:55:02
83 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:55:00
84 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:54:33
85 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:50:23
86 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:50:07
87 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:49:54
88 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:48:37
89 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:48:07
90 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:47:59
91 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:47:44
92 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:45:46
93 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:45:44
94 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:45:35
95 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:42:58
96 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:42:57
97 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:42:51
98 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:41:15
99 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:41:14
100 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:41:09
101 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:41:06
102 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:40:16
103 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:40:13
104 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:39:49
105 Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-16 12:12:27
106 Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-16 12:12:16
107 Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-16 12:11:44
108 Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-16 12:05:38
109 Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-16 11:53:28
110 Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-16 11:50:30
111 Informacja z dnia 28.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-29 09:32:20
112 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-29 09:30:00
113 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 28.05.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-29 09:29:19
114 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 28.05.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-29 09:28:56
115 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 28.05.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-29 09:28:36
116 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 28.05.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-29 09:26:27
117 Informacja z dnia 28.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-29 09:25:50
118 Informacja z dnia 28.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-29 09:25:32
119 Informacja z dnia 28.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-29 09:25:18
120 Informacja z dnia 28.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-29 09:22:46
121 Zmiany w funduszu alimentacyjnym w nowym okresie zasiłkowym Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-25 16:00:31
122 Zmiany w funduszu alimentacyjnym w nowym okresie zasiłkowym Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-25 15:54:51
123 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 11.05.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-11 12:38:49
124 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 11.05.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-11 12:38:27
125 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 11.05.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-11 12:38:12
126 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 11.05.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-11 12:35:24
127 Informacja z dnia 06.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-06 14:13:59
128 Informacja z dnia 06.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-06 14:13:48
129 Informacja z dnia 06.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-05-06 14:13:17
130 Informacja z dnia 06.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-05-06 14:10:48
131 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-04-23 09:34:30
132 Komunikat dotyczący godzin pracy od 27.04.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-23 09:34:17
133 Komunikat dotyczący godzin pracy od 27.04.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-23 09:33:49
134 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 21.04.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-21 10:34:49
135 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 21.04.2020 r. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-21 10:33:56
136 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 21.04.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-21 10:33:01
137 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-04-21 10:32:47
138 Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-04-21 10:32:43
139 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-21 10:30:32
140 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-21 10:30:31
141 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-21 10:28:40
142 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-21 10:27:30
143 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-21 10:26:35
144 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-21 10:24:23
145 Przyjmowanie skarg i wniosków Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-20 11:14:45
146 Zarządzenie Nr 19A/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-20 11:14:13
147 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-20 11:13:54
148 Zarządzenie Nr 14/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-16 14:41:00
149 Zarządzenie Nr 14/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-16 14:38:34
150 Zarządzenie Nr 14/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-16 14:35:52
151 Zarządzenie Nr 14/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-16 14:35:26
152 Ochrona danych osobowych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-16 10:48:03
153 Obowiązek informacyjny administratora Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-16 10:43:18
154 Obowiązek informacyjny administratora Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-16 10:39:14
155 Obowiązek informacyjny dla osób, których dane zbieramy za pośrednictwem mediów społecznościowych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-16 10:38:42
156 Obowiązek informacyjny dla osób, których dane zbieramy za pośrednictwem mediów społecznościowych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-16 10:36:30
157 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-15 08:41:24
158 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-15 08:41:20
159 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-15 08:39:52
160 Program wspierania rodziny dla miasta Helu na lata 2018-2020 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-09 09:44:55
161 Program wspierania rodziny dla miasta Helu na lata 2018-2020 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-09 09:44:52
162 Program wspierania rodziny dla miasta Helu na lata 2018-2020 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-09 09:44:46
163 Program wspierania rodziny dla miasta Helu na lata 2018-2020 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-09 09:42:42
164 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Hel na lata 2012-2016 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-06 13:06:28
165 Program przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie dla Gminy Miejskiej Hel na lata 2017-2021 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-06 13:06:09
166 Program przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie dla Gminy Miejskiej Hel na lata 2017-2021 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-06 13:05:47
167 Program przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie dla Gminy Miejskiej Hel na lata 2017-2021 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-06 13:05:38
168 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Hel na lata 2012-2016 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-06 12:59:22
169 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Hel na lata 2012-2016 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-06 12:59:20
170 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Hel na lata 2012-2016 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-06 12:55:15
171 Programy Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-06 12:54:06
172 Programy Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-06 12:53:58
173 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 16:01:08
174 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 16:01:00
175 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 16:00:47
176 Praca Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 15:59:55
177 Rok 2019 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 15:56:15
178 Rok 2019 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 15:55:41
179 Rok 2020 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:16:45
180 Zamówienia publiczne Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:16:03
181 Informacja dla osób niesłyszących Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:15:27
182 29.12.2011r. Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu "Praca Droga do Sukcesu" Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:12:20
183 29.12.2011r. Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu "Praca Droga do Sukcesu" Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:11:47
184 Informacja z przebiegu projektu "PRACA DROGĄ DO SUKCESU" Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. w okresie od stycznia do września 2011r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:11:28
185 Informacja z przebiegu projektu "PRACA DROGĄ DO SUKCESU" Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. w okresie od stycznia do września 2011r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:10:57
186 Cel szczegółowy projektu PRACA DROGĄ DO SUKCESU Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:10:41
187 Cel szczegółowy projektu PRACA DROGĄ DO SUKCESU Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:08:42
188 Praca drogą do sukcesu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:08:25
189 Praca drogą do sukcesu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:07:57
190 Zarządzenie Nr 10 /0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w zakresie realizacji projektu partnerskiego " Aktrywny Powiat Pucki" Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:07:29
191 Zarządzenie Nr 10 /0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w zakresie realizacji projektu partnerskiego " Aktrywny Powiat Pucki" Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 13:07:26
192 Zarządzenie Nr 10 /0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w zakresie realizacji projektu partnerskiego " Aktrywny Powiat Pucki" Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:07:07
193 O programie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:06:19
194 O programie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:05:06
195 Aktywny Powiat Pucki Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:04:39
196 Projekty Unijne realizowane przez MOPS w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:04:25
197 O programie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:03:52
198 O programie Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 13:03:50
199 O programie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:02:33
200 Uchwała Rady Miasta Helu Nr III/15/14 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Helu na lata 2014-2020 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:01:48
201 Uchwała Rady Miasta Helu Nr III/15/14 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Helu na lata 2014-2020 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 13:01:38
202 Uchwała Rady Miasta Helu Nr III/15/14 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Helu na lata 2014-2020 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:01:14
203 Uchwała nr XVI/100/07 Rady Miasta Helu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Miasta Helu w latach 2007-2013 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 13:00:54
204 Uchwała nr XVI/100/07 Rady Miasta Helu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Miasta Helu w latach 2007-2013 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 13:00:39
205 Uchwała nr XVI/100/07 Rady Miasta Helu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Miasta Helu w latach 2007-2013 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 13:00:16
206 Strategie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:59:57
207 Strategie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:59:27
208 Oświadczenia majątkowe Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:58:54
209 Programy i strategie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:58:00
210 Pomoc społeczna Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:56:15
211 Podanie o pomoc Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:55:42
212 Podanie o pomoc Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:55:30
213 Podanie o pomoc Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:55:19
214 System pomocy społecznej w Polsce Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:55:00
215 System pomocy społecznej w Polsce Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:54:50
216 Formy udzielanej pomocy Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:54:33
217 Formy udzielanej pomocy Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:54:23
218 Akty prawne Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:54:08
219 Akty prawne Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:53:57
220 Pomoc społeczna Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:53:40
221 Pomoc społeczna Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:53:04
222 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:52:45
223 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:52:26
224 Usługi opiekuńcze Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:52:08
225 Usługi opiekuńcze Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:51:30
226 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:50:11
227 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:50:09
228 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:49:48
229 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:49:06
230 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:49:05
231 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:48:44
232 Uzyskaj dodatek mieszkaniowy Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:48:01
233 Uzyskaj dodatek mieszkaniowy Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:47:49
234 Przyjmowanie wniosków Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:47:00
235 Przyjmowanie wniosków Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:46:34
236 O programie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:46:18
237 O programie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:45:57
238 Dodatek mieszkaniowy i energetyczny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:45:16
239 Wniosek o wydanie karty dużej rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:44:31
240 Wniosek o wydanie karty dużej rodziny Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:44:14
241 Wniosek o wydanie karty dużej rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:42:19
242 Prawo Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:41:55
243 Prawo Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:40:45
244 Jak korzystać ze zniżek? Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:40:21
245 Jak korzystać ze zniżek? Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:40:10
246 Jak założyć KDR? Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:39:51
247 Jak założyć KDR? Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:39:42
248 Jak wygląda KDR? Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:39:25
249 Jak wygląda KDR? Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:39:14
250 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:38:23
251 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:38:03
252 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:36:22
253 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:36:06
254 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:35:16
255 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:34:58
256 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:31:01
257 Wykaz aktów prawnych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:30:26
258 Wykaz aktów prawnych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:30:14
259 Komunikaty Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:29:58
260 Komunikaty Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:29:48
261 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:29:31
262 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:29:19
263 Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:29:04
264 Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:28:48
265 Wykaz aktów prawnych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:27:46
266 Wykaz aktów prawnych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:27:33
267 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-05 12:26:42
268 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-05 12:26:34
269 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-05 12:24:13
270 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:58:43
271 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-04 21:58:39
272 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:56:52
273 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:56:10
274 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:55:48
275 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-04 21:55:46
276 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:55:21
277 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:54:32
278 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:54:12
279 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-04 21:53:58
280 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:52:55
281 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:52:34
282 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-04 21:50:24
283 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:46:44
284 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:46:11
285 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-04 21:45:54
286 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:45:21
287 Obowiązek informacyjny ochrona danych osobowych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:44:53
288 Obowiązek informacyjny ochrona danych osobowych Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-04-04 21:44:50
289 Obowiązek informacyjny ochrona danych osobowych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:44:43
290 Obowiązek informacyjny ochrona danych osobowych Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-04 21:44:07
291 Obowiązek informacyjny ochrona danych osobowych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:42:47
292 Wnioski do pobrania Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:41:00
293 Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:40:11
294 Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:40:02
295 Komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:39:46
296 Komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:39:36
297 Wzór wniosku o świadczenie dobry start - obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:39:07
298 Wzór wniosku o świadczenie dobry start - obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:38:44
299 Akty prawne dot. Programu Dobry Start Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:38:11
300 Akty prawne dot. Programu Dobry Start Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:38:01
301 Pytania i odpowiedzi dot. Programu Dobry Start Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:37:42
302 Pytania i odpowiedzi dot. Programu Dobry Start Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:37:32
303 Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:36:38
304 Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-04 21:36:23
305 Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:35:13
306 Prawo Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:34:36
307 Prawo Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:34:20
308 Pytania i odpowiedzi dot. Programu "Rodzina 500 plus" Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:31:21
309 Świadczenie wychowawcze - 500 plus Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:29:33
310 Pytania i odpowiedzi dot. Programu "Rodzina 500 plus" Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:25:48
311 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-04-04 21:25:29
312 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:24:43
313 Karta dużej rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:22:15
314 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:21:38
315 Fundusz alimentacyjny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:21:08
316 Świadczenia rodzinne Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:20:54
317 Dobry start Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:20:42
318 Świadczenie wychowawcze - 500 plus Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:19:59
319 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:19:16
320 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-04-04 21:18:53
321 Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:18:37
322 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:16:43
323 Pomoc Społeczna Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:16:05
324 Wsparcie dla rodzin z dziećmi Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:15:49
325 Rodziny wspierające Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:14:27
326 Rodziny wspierające Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:13:42
327 Jubileusze Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:12:45
328 Teleopieka Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:12:32
329 Senior Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:12:20
330 Senior Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:12:12
331 Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31.03.2020 r Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:11:26
332 Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31.03.2020 r Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:08:56
333 Komunikat dot. godzin pracy MOPS w Helu od 01.04.2020 r. do odwołania Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:08:11
334 Komunikat dot. godzin pracy MOPS w Helu od 01.04.2020 r. do odwołania Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 21:06:32
335 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 21:03:54
336 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 20:57:52
337 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 20:57:03
338 Tablica ogłoszeń Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 20:56:30
339 Rok 2020 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 20:56:05
340 Rok 2020 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 20:45:19
341 Terminy wypłat świadczeń w MOPS w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-04 20:44:59
342 Terminy wypłat świadczeń w MOPS w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 20:43:34
343 Ochrona danych osobowych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 20:43:12
344 Aktualności Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-04 20:42:54
345 Zarządzenia burmistrza Helu związane z organizacją MOPS w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:40:17
346 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2018 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:35:49
347 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2018 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:35:28
348 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2018 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:34:34
349 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2018 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:34:15
350 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2018 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:34:13
351 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2018 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:33:45
352 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2018 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:33:05
353 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2018 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:32:59
354 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2018 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:32:21
355 Oświadczenia majątkowe Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:31:31
356 Zarządzenie Nr 68/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:29:49
357 Zarządzenie Nr 68/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:29:47
358 Zarządzenie Nr 68/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:28:40
359 Zarządzenie Nr 10/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w zakresie realizacji projektu partnerskiego " Aktrywny Powiat Pucki" . Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:27:42
360 Zarządzenie Nr 10/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w zakresie realizacji projektu partnerskiego " Aktrywny Powiat Pucki" . Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:27:40
361 Zarządzenie Nr 10/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w zakresie realizacji projektu partnerskiego " Aktrywny Powiat Pucki" . Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:27:12
362 Zarządzenie Nr 12A/0050/2016 burmistrza Helu z 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:26:30
363 Zarządzenie Nr 12A/0050/2016 burmistrza Helu z 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:26:28
364 Zarządzenie Nr 12A/0050/2016 burmistrza Helu z 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:25:31
365 Zarządzenie Nr 12 B/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:25:06
366 Zarządzenie Nr 12 B/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:24:56
367 Zarządzenie Nr 12 B/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:24:32
368 Zarządzenie Nr 12 C/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:24:02
369 Zarządzenie Nr 12 C/0050/2016 burmistrza Helu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:23:42
370 Zarządzenie Nr 19A/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:22:58
371 Zarządzenie Nr 19A/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:22:56
372 Zarządzenie Nr 19A/0050/2017 burmistrza Helu z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:22:15
373 Zarządzenia burmistrza Helu związane z organizacją MOPS w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:21:23
374 Uchwała Nr 45/XIII/90 r. Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:20:26
375 Uchwała Nr 45/XIII/90 r. Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:20:24
376 Uchwała Nr 45/XIII/90 r. Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:20:04
377 Uchwała Nr XXXVI/244/2001 Rady Miasta Helu z dn. 18.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:19:21
378 Uchwała Nr XXXVI/244/2001 Rady Miasta Helu z dn. 18.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:19:18
379 Uchwała Nr XXXVI/244/2001 Rady Miasta Helu z dn. 18.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:18:39
380 Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 17:17:37
381 Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 17:17:34
382 Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Miasta Helu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 17:15:26
383 Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miasta Helu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu i nadanie mu tekstu jednolitego. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 16:55:34
384 Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miasta Helu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu i nadanie mu tekstu jednolitego. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-04-03 16:54:29
385 Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miasta Helu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu i nadanie mu tekstu jednolitego. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 16:53:50
386 Podstawy prawne działania Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 16:53:34
387 Podstawy prawne działania Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 16:52:23
388 Przyjmowanie skarg i wniosków Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 16:51:46
389 Przyjmowanie skarg i wniosków Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 16:51:31
390 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-04-03 16:51:19
391 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 16:50:25
392 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-04-03 16:47:18
393 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 13:37:54
394 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 13:31:48
395 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-04-03 13:17:38
396 Wersja archiwalna BIP Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 12:54:04
397 Wersja archiwalna BIP Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-04-03 12:53:45