obrazek loga jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Programy i strategie Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 14:27:56
2 Zarządzenia burmistrza Helu związane z organizacją MOPS w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 14:27:29
3 Podstawy prawne działania Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 14:25:26
4 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 14:24:47
5 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hel Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 14:06:59
6 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hel Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-20 14:03:56
7 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hel Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 14:02:23
8 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charaketrze socjalnym Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 14:01:20
9 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charaketrze socjalnym Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-20 14:01:18
10 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charaketrze socjalnym Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 14:00:17
11 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:59:46
12 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-09-20 13:59:41
13 obowiązek informacyjny-dłużnik alimentacyjny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:21:15
14 obowiązek informacyjny-dłużnik alimentacyjny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 13:20:01
15 Obowiązek informacyjny-fundusz alimentacyjny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:19:16
16 Obowiązek informacyjny-fundusz alimentacyjny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 13:16:41
17 Obowiązek informacyjny-świadczenia rodzinne Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:16:07
18 Obowiązek informacyjny-świadczenia rodzinne Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 13:12:40
19 Obowiązek informacyjny-pomoc społeczna Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:12:08
20 Obowiązek informacyjny administratora Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:11:54
21 Obowiązek informacyjny-pomoc społeczna Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:11:36
22 Obowiązek informacyjny-świadczenie wychowawcze Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:11:11
23 Obowiązek informacyjny-karta dużej rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:10:54
24 Obowiązek informacyjny-dodatek mieszkaniowy Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:10:28
25 Obowiązek informacyjny-dodatek mieszkaniowy Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 13:07:10
26 Obowiązek informacyjny-karta dużej rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:06:27
27 Obowiązek informacyjny-karta dużej rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 13:03:18
28 Obowiązek informacyjny-świadczenie wychowawcze Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 13:02:05
29 Obowiązek informacyjny-świadczenie wychowawcze Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 13:01:04
30 Obowiązek informacyjny-pomoc społeczna Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 12:59:48
31 Obowiązek informacyjny-pomoc społeczna Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 12:57:51
32 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2021-09-20 12:56:42
33 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 12:55:15
34 RODO Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 12:54:40
35 Deklaracja dostępności Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 12:33:53
36 Deklaracja dostępności Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 12:24:33
37 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 11:53:39
38 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 11:46:21
39 Rok 2022 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 11:42:33
40 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 11:42:04
41 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 11:32:53
42 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-20 11:32:49
43 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 11:23:28
44 Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 10:43:42
45 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 10:42:43
46 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 10:28:18
47 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-20 10:27:44
48 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 10:27:10
49 Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 10:21:51
50 Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-20 10:21:39
51 Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 10:19:38
52 Podstawy prawne działania Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 10:18:21
53 Podstawy prawne działania Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 10:18:01
54 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-20 10:17:30
55 Kontakt Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-20 10:08:27
56 Rok 2022 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-15 15:19:45
57 Rok 2022 Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-15 15:19:05
58 Rok 2022 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-15 15:16:46
59 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-03 11:16:05
60 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-03 11:16:03
61 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-09-03 11:13:57
62 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-09-03 10:46:34
63 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała dodanie pliku 2021-09-03 10:46:33
64 Pomoc materialna o charakterze socjalnym Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-09-03 10:46:16
65 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 9.09.2021 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-08-20 08:46:06
66 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 9.09.2021 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-08-20 08:45:12
67 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 9.09.2021 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-08-20 08:44:23
68 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2021-08-09 08:42:27
69 Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:42:23
70 Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:40:54
71 Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:40:47
72 Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:40:37
73 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2021-08-09 08:39:09
74 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2021-08-09 08:39:03
75 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2021-08-09 08:38:54
76 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2021-08-09 08:38:35
77 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:37:40
78 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:37:38
79 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:36:26
80 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:35:33
81 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:35:32
82 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:35:16
83 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:33:31
84 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:33:30
85 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:33:26
86 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:32:40
87 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:32:39
88 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:32:26
89 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:31:59
90 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:31:57
91 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:31:49
92 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:30:35
93 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:30:33
94 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:30:27
95 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:29:59
96 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:29:55
97 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:28:47
98 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-09 08:27:46
99 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-09 08:27:44
100 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-08-09 08:21:12
101 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-06 13:11:59
102 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-06 13:11:56
103 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-08-06 13:11:03
104 Oświadczenie majątkowe zastępca kierownika/inspektor w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-06 13:08:59
105 Oświadczenie majątkowe zastępca kierownika/inspektor w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała dodanie pliku 2021-08-06 13:08:30
106 Oświadczenie majątkowe zastępca kierownika/inspektor w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-08-06 13:08:02
107 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-06 09:42:55
108 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-08-02 10:58:34
109 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Miejska Hel Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-23 12:54:48
110 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Miejska Hel Agata Osiewała dodanie pliku 2021-07-23 12:54:43
111 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Miejska Hel Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-23 12:54:12
112 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2025 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-23 12:37:04
113 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2025 Agata Osiewała dodanie pliku 2021-07-23 12:37:02
114 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2025 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-23 12:36:41
115 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-23 12:34:55
116 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023 Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-07-23 12:34:15
117 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023 Agata Osiewała dodanie pliku 2021-07-23 12:34:11
118 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-23 12:32:41
119 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023 Agata Osiewała dodanie pliku 2021-07-23 12:32:39
120 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-23 12:32:06
121 Zarządzenie Nr 10/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego w 2021 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-23 12:07:56
122 Zarządzenie Nr 10/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego w 2021 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-23 12:07:04
123 Rok 2021 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-23 12:04:50
124 Rok 2021 Agata Osiewała dodanie pliku 2021-07-23 12:04:37
125 Rok 2021 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-23 07:47:28
126 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 23.07.2021 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-20 09:14:37
127 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 23.07.2021 r. Agata Osiewała dodanie pliku 2021-07-20 09:13:56
128 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 23.07.2021 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-20 09:11:13
129 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-20 09:10:19
130 16.07.2021 r. MOPS w Helu czynny do godziny 14:00 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-16 11:14:53
131 16.07.2021 r. MOPS w Helu czynny do godziny 14:00 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-16 11:02:08
132 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-16 11:00:59
133 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-05 08:08:05
134 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-07-05 08:03:38
135 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS Agata Osiewała dodanie pliku 2021-07-05 08:02:39
136 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-07-05 07:59:51
137 Zmiany w porgramie DOBRY START Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-30 08:31:09
138 Zmiany w porgramie DOBRY START Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-06-30 08:24:44
139 KOMUNIKAT 500 PLUS-Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-30 08:21:40
140 KOMUNIKAT 500 PLUS-Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-06-30 08:20:14
141 Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-21 13:56:25
142 Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Agata Osiewała dodanie pliku 2021-06-21 13:56:24
143 Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-06-21 13:56:00
144 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - ważny od 01.07.2021 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-21 13:55:08
145 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - ważny od 01.07.2021 r. Agata Osiewała dodanie pliku 2021-06-21 13:55:06
146 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - ważny od 01.07.2021 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-06-21 13:54:16
147 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-21 13:53:46
148 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie na okres od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-15 10:37:40
149 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie na okres od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-06-15 10:36:03
150 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-07 08:11:03
151 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-02 10:43:01
152 04.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu będzie nieczynny. Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-06-02 10:41:01
153 04.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu będzie nieczynny. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-06-02 10:37:19
154 Podanie o pomoc Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-04-26 09:43:50
155 Podanie o pomoc Agata Osiewała skasowanie pliku 2021-04-26 09:43:45
156 Podanie o pomoc Agata Osiewała dodanie pliku 2021-04-26 09:43:40
157 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-04-26 08:16:50
158 Informacja z dnia 05.03.2021 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-04-21 13:46:27
159 Informacja z dnia 05.03.2021 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-04-21 13:45:19
160 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (04.05.2021 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-04-21 10:20:15
161 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (04.05.2021 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-04-21 10:17:52
162 Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 19 Kwietnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-04-21 10:02:02
163 Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 19 Kwietnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-04-21 09:59:17
164 2021 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-04-21 09:57:23
165 Terminy składania wniosków i terminy wypłat świadczenia wychowawczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-04-14 11:15:25
166 Terminy składania wniosków i terminy wypłat świadczenia wychowawczego Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-04-14 11:13:47
167 05.03.2021 r. Mops w Helu czynny do godz. 14.00 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-03-05 12:46:59
168 05.03.2021 r. Mops w Helu czynny do godz. 14.00 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-03-05 12:46:29
169 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-02-23 08:01:36
170 Informacja z dnia 19.02.2021 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-02-19 12:54:34
171 Informacja z dnia 19.02.2021 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-02-19 12:54:08
172 STYPENDIA-Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021 Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-02-08 09:12:27
173 STYPENDIA-Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-02-08 09:08:09
174 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02.02.2021r. o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-02-02 08:59:49
175 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02.02.2021r. o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-02-02 08:53:42
176 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02.02.2021r. o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-02-02 08:45:26
177 Ogłoszenie kierownika MOPS w Helu z dnia 01.02.2021 o naborze na stanowisko pomocnicze:pracownik socjalny Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-02-02 07:11:43
178 Ogłoszenie kierownika MOPS w Helu z dnia 01.02.2021 o naborze na stanowisko pomocnicze:pracownik socjalny Agata Osiewała dodanie pliku 2021-02-02 07:10:58
179 Ogłoszenie kierownika MOPS w Helu z dnia 01.02.2021 o naborze na stanowisko pomocnicze:pracownik socjalny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-02-02 07:08:10
180 Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-01-27 10:10:20
181 Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku Agata Osiewała dodanie dokumentu 2021-01-27 10:07:33
182 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2021-01-27 10:07:12
183 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-30 09:52:30
184 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-30 09:52:09
185 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-30 09:51:20
186 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-30 09:51:00
187 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-30 09:45:10
188 Informacja z dnia 03.11.2020 r. nt. funkcjonowania MOPS w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-30 09:43:22
189 Dnia 31.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu czynny krócej. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-30 09:41:17
190 Dnia 31.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu czynny krócej. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-30 09:39:35
191 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-30 07:58:18
192 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-12-30 07:57:03
193 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-30 07:56:58
194 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-29 15:39:00
195 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-29 15:38:45
196 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-29 15:33:34
197 Życzenia Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-23 07:51:53
198 Życzenia Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-23 07:49:07
199 Życzenia Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-23 07:48:51
200 Podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu za przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta” Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-22 08:41:06
201 Podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu za przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta” Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-22 08:32:17
202 Podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu za przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta” Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-22 08:32:15
203 Podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu za przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta” Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-22 08:31:01
204 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+” Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-14 13:38:38
205 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+” Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-14 13:36:33
206 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+” Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-14 13:34:01
207 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 16:34:00
208 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 16:33:43
209 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 16:31:59
210 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-10 16:31:50
211 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 16:31:05
212 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 16:25:46
213 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 16:20:32
214 Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 16:19:27
215 Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 16:11:10
216 Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 16:10:50
217 Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 16:10:13
218 Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 16:01:39
219 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 15:03:52
220 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 15:03:35
221 Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 15:02:29
222 Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 15:02:10
223 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 15:00:04
224 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 14:59:43
225 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 14:34:07
226 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-10 14:33:22
227 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 14:31:01
228 Bezpłatne glukometry Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-10 13:01:53
229 Bezpłatne glukometry Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-10 12:57:16
230 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-12-08 15:21:19
231 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-08 15:17:47
232 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-08 15:17:45
233 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-07 18:16:49
234 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-07 18:16:41
235 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-07 18:16:41
236 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-07 18:15:46
237 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2019 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-07 18:15:24
238 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2019 r. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-07 18:15:24
239 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2019 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-07 18:14:36
240 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-07 18:13:52
241 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-07 18:13:50
242 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-07 18:13:44
243 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-07 18:11:03
244 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (24.12.2020 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-07 13:17:11
245 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (24.12.2020 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-07 13:12:22
246 Zarządzenie nr 11/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-07 13:09:59
247 Zarządzenie nr 11/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-12-07 13:07:43
248 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-01 15:42:35
249 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-01 14:24:06
250 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-01 14:21:47
251 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-01 14:21:39
252 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-12-01 14:21:16
253 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-12-01 14:21:04
254 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała dodanie pliku 2020-12-01 14:20:08
255 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-21 15:13:42
256 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-11-21 15:08:50
257 Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-21 15:07:31
258 Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała dodanie pliku 2020-11-21 15:07:09
259 Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-11-21 15:02:52
260 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-17 11:17:44
261 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-17 09:24:37
262 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-11-17 09:23:41
263 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-11-17 09:23:23
264 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-11-17 09:23:13
265 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-11-17 09:22:41
266 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-17 09:21:27
267 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-11-17 09:16:46
268 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje wolontariuszy. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-05 15:31:56
269 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje wolontariuszy. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-11-05 15:30:19
270 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-04 08:50:20
271 Agata Osiewała dodanie pliku 2020-11-04 08:50:18
272 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-03 13:31:17
273 Informacja z dnia 03.11.2020 r. nt. funkcjonowania MOPS w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-03 13:27:40
274 Informacja z dnia 03.11.2020 r. nt. funkcjonowania MOPS w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-11-03 13:24:44
275 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-11-03 11:49:21
276 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-10-28 07:44:49
277 Informacja z dnia 09.10.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-10-09 12:39:55
278 Informacja z dnia 09.10.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-10-09 12:38:12
279 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-24 12:18:28
280 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie pliku 2020-09-24 12:18:05
281 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-24 12:12:30
282 Informacja z dnia 23.09.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-23 14:02:20
283 Informacja z dnia 23.09.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-23 14:00:41
284 Deklaracja dostępności Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-22 10:41:13
285 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-07 15:31:45
286 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-09-07 15:30:01
287 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-07 15:29:26
288 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie pliku 2020-09-07 15:29:24
289 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-07 15:27:13
290 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie pliku 2020-09-07 15:27:11
291 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE: PRACOWNIK SOCJALNY Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-07 15:21:40
292 Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-09-03 09:35:02
293 Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-09-03 09:32:53
294 Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-21 08:47:34
295 Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-21 08:41:27
296 Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-21 08:35:56
297 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-20 14:06:04
298 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała dodanie pliku 2020-08-20 14:05:42
299 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-20 14:05:17
300 Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z powodu upałów Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-20 14:03:21
301 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-08-20 08:42:17
302 Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-20 08:42:13
303 Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-08-20 08:42:08
304 Informacja dotycząca dyżurów telefonicznych w czasie trwania pandemii Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 14:11:38
305 Informacja dotycząca dyżurów telefonicznych w czasie trwania pandemii Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-18 14:09:33
306 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 09:31:51
307 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 09:21:02
308 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-18 09:11:19
309 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-12 08:19:51
310 Kontakt Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-12 08:14:48
311 Miejski Zespół Interdyscyplinarny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-12 08:10:11
312 Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-12 08:05:02
313 Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie pliku 2020-08-12 08:04:58
314 Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-12 08:03:32
315 2020 rok Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-12 08:02:36
316 Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-08-11 15:26:03
317 Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie pliku 2020-08-11 15:26:00
318 Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-11 15:21:49
319 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-08-11 15:17:12
320 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-11 15:17:00
321 Agata Osiewała skasowanie dokumentu 2020-08-11 15:16:23
322 Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-08-11 15:16:10
323 3 WOLNE MIEJSCA NA NIEODPŁATNE KOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-24 14:18:14
324 3 WOLNE MIEJSCA NA NIEODPŁATNE KOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-24 14:15:07
325 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-22 08:52:06
326 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-22 08:51:56
327 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-22 08:51:39
328 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-22 08:50:20
329 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-20 14:02:54
330 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-20 14:00:47
331 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-20 13:56:26
332 Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-20 13:43:57
333 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-07 12:16:22
334 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-07 11:58:30
335 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-07-07 11:58:21
336 Zarządzenie nr 8/2016 kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:53:26
337 2016 rok Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:51:59
338 Zarządzenia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:51:02
339 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zaprasza do udziału w grupie dla osób chcących nauczyć się panować nad emocjami. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-07-07 11:30:31
340 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zaprasza do udziału w grupie dla osób chcących nauczyć się panować nad emocjami. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-07-07 11:26:53
341 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 15:25:19
342 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 15:24:48
343 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 15:24:17
344 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 15:23:13
345 Świadczenie dobry start Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 15:21:46
346 Świadczenie dobry start Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 15:20:41
347 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 14:46:29
348 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 14:46:12
349 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-30 14:44:30
350 TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 14:40:01
351 Aktualności Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-30 14:39:36
352 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-25 14:14:38
353 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-25 14:14:26
354 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-25 14:14:18
355 Zarządzenie Nr 26/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-25 14:13:18
356 Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-25 09:52:42
357 Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Agata Osiewała dodanie dokumentu 2020-06-25 09:49:13
358 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:55:02
359 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:55:00
360 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:54:33
361 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:50:23
362 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:50:07
363 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:49:54
364 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:48:37
365 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:48:07
366 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:47:59
367 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:47:44
368 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:45:46
369 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:45:44
370 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:45:35
371 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:42:58
372 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała dodanie pliku 2020-06-23 10:42:57
373 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Agata Osiewała skasowanie pliku 2020-06-23 10:42:51
374 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Agata Osiewała edycja dokumentu 2020-06-23 10:41:15