obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

1.Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
z siedzibą przy ul. Kuracyjna 1, Hel 84-150; nr telefonu  (58) 677-72-75;  e-mail: 
kontakt@mopshel.pl

2.Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl .

3.Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4.Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5.Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres 10 lat, zgodnie
z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.

6.Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym zadania administratora na podstawie umów cywilnoprawnych.

7.Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2021-09-20 13:16:41
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2023-06-20 08:37:42