obrazek loga jednostki
treść strony

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50, 84-150 Hel adres e-mail: ratusz@gohel.pl
  2. Inspektor ochrony danych kontakt poprzez adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie na adres Administratora.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacji spotkania integracyjnego z okazji „Dnia Seniora” oraz przygotowania i dostarczenie upominków z okazji świąt.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
  5. Odbiorcami danych mogą̨ być́ wyłącznie podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu).
  6. Dane osobowe Bedą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania
    i archiwizacji wynikającej z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2023-10-25 09:08:40
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2023-10-25 09:12:20