obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK informacyjny

dotyczącY danych osobowych przetwarzanych
na potrzeby realizacji dodatku WĘGLOWEGO

Administratorem danych,
czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu:

  • adres korespondencyjny ul. Kuracyjnej 1, Hel 84-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-75
  • adres e-mail: kontakt@mopshel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@gohel.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja rozpatrzenia wniosku o przyznanie, wypłacenie oraz wysokości dodatku węglowego.

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania i obowiązków, w tym obowiązku archiwizacyjnego licząc 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację wniosku o dodatek węglowy.

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo
do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl

Informacja o wymogu podania danych

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.

 

 


Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2022-08-31 08:36:03
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2023-06-20 08:36:35