logo jednostki

Zawartość

Nazwa
Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021
Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r.
Informacja dotycząca dyżurów telefonicznych w czasie trwania pandemii
Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu
3 WOLNE MIEJSCA NA NIEODPŁATNE KOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie
Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zaprasza do udziału w grupie dla osób chcących nauczyć się panować nad emocjami.
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r.
Świadczenie dobry start
TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO
Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 28.05.2020 r.
Informacja z dnia 28.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Zmiany w funduszu alimentacyjnym w nowym okresie zasiłkowym
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 11.05.2020 r.
Informacja z dnia 06.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Komunikat dotyczący godzin pracy od 27.04.2020 r.
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 21.04.2020 r.
Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31.03.2020 r
Komunikat dot. godzin pracy MOPS w Helu od 01.04.2020 r. do odwołania
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny