obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022
Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 9.09.2021 r.
Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 23.07.2021 r.
16.07.2021 r. MOPS w Helu czynny do godziny 14:00
Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS
Zmiany w porgramie DOBRY START
KOMUNIKAT 500 PLUS-Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022
Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie na okres od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r.
04.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu będzie nieczynny.
Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (04.05.2021 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu
Terminy składania wniosków i terminy wypłat świadczenia wychowawczego
05.03.2021 r. Mops w Helu czynny do godz. 14.00
STYPENDIA-Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021
Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku
Dnia 31.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu czynny krócej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Życzenia
Podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu za przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta”
„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+”
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie.
Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych
Bezpłatne glukometry
Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (24.12.2020 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie.
Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje wolontariuszy.
Informacja z dnia 03.11.2020 r. nt. funkcjonowania MOPS w Helu
Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021
Informacja nt. godzin pracy MOPS w Helu w dniach 20-21.08.2020 r.
Informacja dotycząca dyżurów telefonicznych w czasie trwania pandemii
Zarządzenie Nr 8 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu
3 WOLNE MIEJSCA NA NIEODPŁATNE KOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie
Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zaprasza do udziału w grupie dla osób chcących nauczyć się panować nad emocjami.
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 30.06.2020 r.
Świadczenie dobry start
TELEOPIEKA DOMOWA = BEZPIECZEŃSTWO
Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
Informacja z dnia 15.06.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 28.05.2020 r.
Informacja z dnia 28.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Zmiany w funduszu alimentacyjnym w nowym okresie zasiłkowym
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 11.05.2020 r.
Informacja z dnia 06.05.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Komunikat dotyczący godzin pracy od 27.04.2020 r.
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny z dnia 21.04.2020 r.
Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 31.03.2020 r
Komunikat dot. godzin pracy MOPS w Helu od 01.04.2020 r. do odwołania
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny