obrazek loga jednostki
treść strony

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka;

  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;

  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu otoczenia dziecka, która pomaga rodzinie potrzebującej pomocy w funkcjonowaniu. Pokazuje jak spędzać czas z dziećmi, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, pomaga w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pokazuje w jaki sposób się komunikować bez krzyku i przemocy, gdzie szukać pomocy, gdy coś się dzieje.

Rodzina przeżywająca trudności może obserwować pozytywne wzorce, właściwe relacje wewnątrzrodzinne i w ten sposób czerpać wiedzę jak prawidłowo realizować rolę rodzica, opiekuna.

Osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Helu.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-04-04 21:13:42
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-04-04 21:14:27