obrazek loga jednostki
treść strony

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Należy jednak podkreślić, że ośrodek pomocy społecznej kieruje się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.

 

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi.

Wymiar i zakres usług ustala się indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze są sprawowane od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 58 6777 275.

https://www.prawomiejscowe.pl/.../993726/Uchwala-L_375_

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2024-04-18 12:23:01
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2024-04-18 12:24:31