obrazek loga jednostki
treść strony

Sprawy wpływające do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Korespondencję należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu, ul. Kuracyjna 1 w godzinach:

poniedziałki, wtorki, czwartki  w godz. 7.30 - 15.30

środy w godz. 7.30-17.00

piątki w godz. 7.30-14.00

lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

ul. Kuracyjna 1

84-150 Hel

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /mopshel/SkrytkaESP

aby można było złożyć wniosek do Ośrodka, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel;

  • za pośrednictwem ePUAP;

  • za pośrednictwem faxu: 58 677-72-77;

  •  drogą elektroniczną na adres e-mail: i.lenc@mopshel.pl;

  • osobiście w siedzibie Ośrodka.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002, Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z & 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002,  Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-04-03 16:51:31
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2024-02-07 14:29:11