logo jednostki
treść strony

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel;

  • za pośrednictwem ePUAP;

  • za pośrednictwem faxu: 58 677-72-77;

  •  drogą elektroniczną na adres e-mail: i.lenc@mopshel.pl;

  • osobiście w siedzibie Ośrodka w każdą środę w godzinach od 16:00 do 17:00, pokój 203.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z zm.);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002, Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z & 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
(Dz. U. z 2002,  Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-04-03 16:51:31
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-04-20 11:14:45