obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hel Agata Osiewała 2021-09-20 14:02:23
2 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charaketrze socjalnym Agata Osiewała 2021-09-20 14:00:17
3 obowiązek informacyjny-dłużnik alimentacyjny Agata Osiewała 2021-09-20 13:20:01
4 Obowiązek informacyjny-fundusz alimentacyjny Agata Osiewała 2021-09-20 13:16:41
5 Obowiązek informacyjny-świadczenia rodzinne Agata Osiewała 2021-09-20 13:12:40
6 Obowiązek informacyjny-dodatek mieszkaniowy Agata Osiewała 2021-09-20 13:07:10
7 Obowiązek informacyjny-karta dużej rodziny Agata Osiewała 2021-09-20 13:03:18
8 Obowiązek informacyjny-świadczenie wychowawcze Agata Osiewała 2021-09-20 13:01:04
9 Obowiązek informacyjny-pomoc społeczna Agata Osiewała 2021-09-20 12:57:51
10 Zarządzenie Nr 22/0050/ 2020 Burmistrza Helu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Osiewała 2021-09-20 10:27:10
11 Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Agata Osiewała 2021-09-20 10:19:38
12 Podstawy prawne działania Agata Osiewała 2021-09-20 10:18:01
13 Kontakt Agata Osiewała 2021-09-20 10:08:27
14 Rok 2022 Agata Osiewała 2021-09-15 15:16:46
15 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 Agata Osiewała 2021-09-03 11:13:57
16 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 9.09.2021 r. Adrian Albecki 2021-08-20 08:44:23
17 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała 2021-08-06 13:11:03
18 Oświadczenie majątkowe zastępca kierownika/inspektor w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 roku Agata Osiewała 2021-08-06 13:08:02
19 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Miejska Hel Agata Osiewała 2021-07-23 12:54:12
20 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2025 Agata Osiewała 2021-07-23 12:36:41