logo jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Miejska Hel Agata Osiewała 2021-07-23 12:54:12
2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2025 Agata Osiewała 2021-07-23 12:36:41
3 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hel na lata 2021-2023 Agata Osiewała 2021-07-23 12:32:06
4 Zarządzenie Nr 10/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego w 2021 r. Agata Osiewała 2021-07-23 12:07:04
5 Rok 2021 Agata Osiewała 2021-07-23 07:47:28
6 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS 23.07.2021 r. Agata Osiewała 2021-07-20 09:11:13
7 16.07.2021 r. MOPS w Helu czynny do godziny 14:00 Agata Osiewała 2021-07-16 11:02:08
8 Świadczenie dobry start-spotkanie z ekspertem ZUS Agata Osiewała 2021-07-05 07:59:51
9 Zmiany w porgramie DOBRY START Agata Osiewała 2021-06-30 08:24:44
10 KOMUNIKAT 500 PLUS-Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 Agata Osiewała 2021-06-30 08:20:14
11 Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Agata Osiewała 2021-06-21 13:56:00
12 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - ważny od 01.07.2021 r. Agata Osiewała 2021-06-21 13:54:16
13 Pilnie poszukiwana opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie na okres od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r. Agata Osiewała 2021-06-15 10:36:03
14 04.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu będzie nieczynny. Agata Osiewała 2021-06-02 10:37:19
15 Informacja z dnia 05.03.2021 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała 2021-04-21 13:45:19
16 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (04.05.2021 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała 2021-04-21 10:17:52
17 Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 19 Kwietnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała 2021-04-21 09:59:17
18 Terminy składania wniosków i terminy wypłat świadczenia wychowawczego Agata Osiewała 2021-04-14 11:13:47
19 05.03.2021 r. Mops w Helu czynny do godz. 14.00 Agata Osiewała 2021-03-05 12:46:29
20 Informacja z dnia 19.02.2021 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała 2021-02-19 12:54:08