logo jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 05.03.2021 r. Mops w Helu czynny do godz. 14.00 Agata Osiewała 2021-03-05 12:46:29
2 Informacja z dnia 19.02.2021 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała 2021-02-19 12:54:08
3 STYPENDIA-Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2020/2021 Agata Osiewała 2021-02-08 09:08:09
4 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 02.02.2021r. o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Agata Osiewała 2021-02-02 08:45:26
5 Ogłoszenie kierownika MOPS w Helu z dnia 01.02.2021 o naborze na stanowisko pomocnicze:pracownik socjalny Agata Osiewała 2021-02-02 07:08:10
6 Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku Agata Osiewała 2021-01-27 10:07:33
7 Dnia 31.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu czynny krócej. Agata Osiewała 2020-12-30 09:39:34
8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała 2020-12-29 15:33:34
9 Życzenia Agata Osiewała 2020-12-23 07:48:51
10 Podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu za przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta” Agata Osiewała 2020-12-22 08:31:01
11 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+” Agata Osiewała 2020-12-14 13:34:01
12 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała 2020-12-10 16:20:32
13 Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy Agata Osiewała 2020-12-10 16:01:39
14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała 2020-12-10 14:31:01
15 Bezpłatne glukometry Agata Osiewała 2020-12-10 12:57:16
16 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała 2020-12-07 18:15:46
17 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2019 r. Agata Osiewała 2020-12-07 18:14:36
18 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała 2020-12-07 18:11:03
19 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (24.12.2020 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2020-12-07 13:12:22
20 Zarządzenie nr 11/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2020-12-07 13:07:43