obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Zostań rodzicem zastępczym Agata Osiewała 2022-05-18 14:07:08
2 Informacja z dnia 22.04.2022 r. o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała 2022-04-26 08:34:02
3 Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 31.03.2022 r. Agata Osiewała 2022-03-31 13:35:46
4 Praca bez barier Agata Osiewała 2022-03-29 08:00:36
5 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OBYWATELA UKRAINY PRZEBYWAJĄCEGO LEGALNIE NA TERENIE MIASTA HELU W ZWIĄZKU Z KONFILKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY Agata Osiewała 2022-03-28 08:40:45
6 Informacja z dnia 21.03.2022 r. o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała 2022-03-24 13:41:00
7 wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego Agata Osiewała 2022-03-24 08:54:55
8 formularz/oświadczenie o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej Agata Osiewała 2022-03-24 08:52:58
9 Zarządzenie nr 4/2022 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Agata Osiewała 2022-03-07 11:43:55
10 Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała 2022-02-25 16:01:33
11 Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy Agata Osiewała 2022-01-12 08:26:02
12 Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego Agata Osiewała 2022-01-12 08:23:32
13 Dodatek osłonowy Agata Osiewała 2022-01-12 08:16:20
14 31.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu czynny do godziny 14:00. Agata Osiewała 2021-12-31 13:36:11
15 24.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu czynny do godziny 12:00. Agata Osiewała 2021-12-24 09:50:13
16 Życzenia świąteczne Agata Osiewała 2021-12-22 08:35:53
17 Informacja z dnia 15.12.2021 r., o wynikach naboru z dnia 29.11.2021 r., na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała 2021-12-16 14:25:48
18 Informacja o wyborze oferty. Dotyczy: Zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w celu zachowania zasady konkurencyjności na przygotowanie i dostarczenie 15 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 30 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego Agata Osiewała 2021-12-16 12:59:32
19 Zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2021 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała 2021-12-16 12:56:55
20 Zarządzenie nr 12/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Agata Osiewała 2021-12-13 10:04:26