logo jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Dnia 31.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu czynny krócej. Agata Osiewała 2020-12-30 09:39:34
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczenie i wydanie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Agata Osiewała 2020-12-29 15:33:34
3 Życzenia Agata Osiewała 2020-12-23 07:48:51
4 Podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu za przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta” Agata Osiewała 2020-12-22 08:31:01
5 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+” Agata Osiewała 2020-12-14 13:34:01
6 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 25 posiłków dziennie. Agata Osiewała 2020-12-10 16:20:32
7 Informacja o wyborze oferty-dot. przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy Agata Osiewała 2020-12-10 16:01:39
8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2020 r. dot. specjalistycznych usług opiekuńczych Agata Osiewała 2020-12-10 14:31:01
9 Bezpłatne glukometry Agata Osiewała 2020-12-10 12:57:16
10 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewała, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała 2020-12-07 18:15:46
11 Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika Socjalnego - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowe na 31.12.2019 r. Agata Osiewała 2020-12-07 18:14:36
12 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowe na dzień 31.12.2019 r. Agata Osiewała 2020-12-07 18:11:03
13 Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy (24.12.2020 r.) za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2020-12-07 13:12:22
14 Zarządzenie nr 11/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Agata Osiewała 2020-12-07 13:07:43
15 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 35 posiłków dziennie. Agata Osiewała 2020-11-21 15:08:50
16 Zapytanie Ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agata Osiewała 2020-11-21 15:02:52
17 Aktywny Powiat Pucki edycja II Agata Osiewała 2020-11-17 09:23:41
18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje wolontariuszy. Agata Osiewała 2020-11-05 15:30:19
19 Informacja z dnia 03.11.2020 r. nt. funkcjonowania MOPS w Helu Agata Osiewała 2020-11-03 13:24:44
20 Informacja z dnia 09.10.2020 r. o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Agata Osiewała 2020-10-09 12:38:12