obrazek loga jednostki
treść strony

UWAGA PILNE!!!MOPS w Helu dysponuje 2 miejscami wolnymi na wypoczynek letni , który odbędzie się w miejscowości LESKO (woj. podkarpackie) w dniach 07.07.2022 r. - 18.07.2022 r.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku mają dzieci objęte pieczą zastępczą lub dzieci pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywanych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujących w środowisku ekologicznie zagrożonym, a także dotkniętych zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach należy rozumieć rodziny, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Organizatorem kolonii na zlecenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras.

Osoby chętne prosimy o kontakt pod nr tel. 58 6777244, 58 6777266, 586777 254 do dnia 06.07.2022 r. do godziny 09:00.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2022-07-05 14:17:47
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2022-07-05 14:18:59
Autor dokumentu Irena Lenc 2022-07-05