obrazek loga jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeku pracy (Dz. U z 2019 poz. 1040 z późn.zm),

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu ustalam
17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy za święto 15 sierpnia 2020r. przypadające w dzień wolny od pracy (sobota).

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Ośrodka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

Irena Lenc

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 8,2020.pdf pdf 225.8 KB Agata Osiewała 2020-08-11 15:25:59 526

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-08-11 15:21:49
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-08-11 15:26:03