obrazek loga jednostki
treść strony

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 15 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 30 posiłków dziennie
z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Wartość zamówienia nie przekracza określonej w art. 2 ust 1 pkt.1 tej ustawy, wyrażonej w złotych, kwoty 130 000,00 PLN. Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego w celu zachowania zasady konkurencyjności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu zaprasza do składania ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:  przygotowanie i dostarczenie 15 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy. Razem do 30 posiłków  dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.

Liczba dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych może być weryfikowana z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku  w okresie: od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wykonawca przygotowywać będzie posiłek składający się z zupy, drugiego dania i kompotu.                                                                                        
Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis wraz z jego kalorycznością do wiadomości kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

Obiady dostarczane będą w godzinach 1225-1500.

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz poniesie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

Obiady przygotowywane będą w ilościach określonych przez Zleceniodawcę.
W przypadku wcześniej nieprzewidzianym Zleceniodawca może zgłosić zamówienie na obiady, najpóźniej trzy dni przed terminem ich wydawania. Należna kwota
za zamówione obiady płatna będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wydanych kart obiadowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
wg schematu: „ osoby wymagające tej formy pomocy (odcinek karty obiadowej) x cena obiadu”.

2. Termin realizacji zamówienia: od 03.01.2022 r., do 31.12.2022 r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty: 14.12.2021 r., godz. 14:00, e-mailowo na adres: kontakt@mopshel.pl lub drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

4.Termin oceny ofert: 15.12.2021 r., godz.13:00;

5.Warunki płatności: przelew w terminie 7 dni od otrzymania faktury;

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami/dostawcami:
Irena Lenc tel. 58 6777 254;

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Kopertę z ofertą, e-maila opisać dodatkowo:  przygotowanie
i dostarczenie 15 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy.  Razem  do 30 posiłków  dziennie
.

8. Dostawa na koszt wykonawcy.

Załącznik:

  1. Formularz –ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik do zapytania na obiady 2022.doc doc 38 KB Agata Osiewała 2021-11-29 11:42:14 340
2 zapytanie ofertowe oiady 2022.pdf pdf 658.4 KB Agata Osiewała 2021-11-29 11:42:47 336

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2021-11-29 11:39:10
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2021-11-29 11:47:39
Autor dokumentu Irena Lenc 2021-11-29