obrazek loga jednostki
treść strony

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego, wprowadzonego ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wzór wniosku, publikując go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź przez dostępny formularz internetowy. Dodatkowo, będzie możliwość składania wniosków poprzez platformę ePUAP oraz aplikację mObywatel.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny przekraczać 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość bonu energetycznego jest zależna od wielkości gospodarstwa domowego, jak i od jego głównego źródła ogrzewania.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/ bojler elektryczny) przysługuje bon energetyczny w podwyższonej wysokości. Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r..docx docx 60.2 KB Agata Osiewała 2024-07-05 07:47:28 7
2 Klauzula informacyjna bon energetyczny.docx docx 19.6 KB Agata Osiewała 2024-07-16 08:00:55 2

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2024-07-05 07:46:12
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2024-07-16 08:00:57