obrazek loga jednostki
treść strony

Hel, 21.07.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: „postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO” świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu informuje, że w wyniku rozpatrzonych ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, wybrano ofertę : "JĘZYKI ŚWIATA" ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok.  Wykonawca spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

Irena Lenc

 

 

 

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2022-07-21 11:17:09
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2022-07-21 11:22:44