obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                                                                                 Hel, 10.12.2020 r.

Informacja o wyborze oferty

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu niniejszym zawiadamia, iż unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia na przygotowanie i dostarczenie 10 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz 15 posiłków dzienne dla osób dorosłych wymagających pomocy.Razem do 35 posiłków dziennie z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego - zapytania ofertowego z dnia 21.11.2020r., udzielonego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 EURO zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu z dnia 19 sierpnia 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. których wartość nie przekracza kwoty 30.000 EURO.

            Postępowanie unieważnione ze względu na wadliwe zamieszczenie ogłoszenia, brak załącznika Zapytanie Ofertowe umożliwiającego wykonawcy złożenie prawidłowo wypełnionej oferty.                                                                                                                    

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu 

Irena Lenc

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2020-12-10 16:01:39
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2020-12-10 16:10:13
Autor dokumentu Irena Lenc 2020-12-10